logo

Syftet med hanteringen av dina personuppgifter är för att skicka ut nyhetsbrev med innehåll som är relevant för dig i din yrkesutövning.

Vid samtycke så kommer vi att spara och lagra ditt namn, din e-postadress och namn på din arbetsgivare.

Har du frågor om Länsstyrelsen i Dalarnas läns hantering av personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud Jonas Fredriksson, jonas.fredriksson@lansstyrelsen.se, 010 225 04 00.

Information om hur Länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter kan du läsa här: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html