logo

Behandling av personuppgifter

Du kan få information och erbjudanden från verksamheterna på Lugnet i Falun genom att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev. Nyhetsbrevet publiceras även på lugnet.se. För att kunna skicka nyhetsbrev via e-post eller sms till dig behöver vi ditt samtycke, samtycke är vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter. Att prenumerera på nyhetsbrev och lämna samtycke till detta är frivilligt. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta Falu kommun när du vill avsluta prenumerationen.

Genom att uppge dina kontaktuppgifter och bekräfta dessa (e-postadress för e-postutskick och/eller mobilnummer för sms-utskick) samtycker du till att dessa behandlas för att kunna skicka digitalt nyhetsbrev.

Mottagare av personuppgifterna
Kultur- och fritidsnämnden i Falu kommun är personuppgiftsansvarig och uppgifterna hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen. Paloma är vårt personuppgiftsbiträde som används för att göra nyhetsutskicken.
Vill du läsa mer om Palomas hantering av personuppgifter kan du göra det här: Palomas integritetspolicy | Paloma
Lagringsperioden
Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet för behandlingen eller tills dess att du väljer att avsluta din prenumeration av Lugnets nyhetsbrev.

Dina rättigheter som registrerad
Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta personuppgiftsansvarig eller Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.
www.falun.se/gdpr finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.
www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.