logo

När du prenumererar på Nämnden för hemslöjdsfrågors nyhetsbrev sparar vi din e‐postadress i ett prenumerationsregister tills du avslutar din prenumeration. Detta register används inte för något annat ändamål.

Den rättsliga grunden, utifrån dataskyddsförordningen, är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Eller med enklare ord: Vi behöver din epostadress för att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig.

Vill du inte längre ha utskicken från oss avregistrerar du dig med länken nederst i nyhetsbrevet.