logo

Samtycke i samband med prenumeration av AGO i Vemdalens nyhetsbrev

Kontakt:
Företagsnamn: AGO Servicebolaget i Vemdalen AB
Org.nr. 559172-5063

Varumärke: AGO i Vemdalen

Adress: Centrumgatan 20
Postadress: 840 92
Ort: Vemdalen

Hemsida: agoivemdalen.se.
E-post: info@agoivemdalen.se
Telefon: +46 684 313 00

Vilka personuppgifter vi samlar in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev:
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Om du väljer att prenumerera på AGO i Vemdalens nyhetsbrev samlar vi in e-postadress, förnamn och efternamn för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Utlämning av personuppgifter:
Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom Statistiska centralbyrån, Destination Vemdalen, SLAO och liknande företag inom rese-, turist-, hotellbranschen. Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt. Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Dina rättigheter:
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från utskick av nyhetsbrevet. Detta kan göras direkt via avregistreringslänk i ett nyhetsbrev eller genom att du mailar oss på info@agoivemdalen.se och anger den e-postadress avregistreringen gäller, samt ditt för- och efternamn.

Lagringstid:
Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att spara de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta.

Återkallelse av samtycke:
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med utskick av nyhetsbrev. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, t.ex. i vårt bokningssystem.

Ja, jag samtycker till att AGO i Vemdalen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.