Information om samtycke för nyhetsbrev

Kaija vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra för att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.

De personuppgifter vi behöver för att skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig är:

  • namn, och
  • e-postadress

Återkallande av samtycke

Genom att Du lämnat din mailadress till oss har vi betraktat det som ett samtycke till att skicka ut vårt Nyhetsbrev till Er.

Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har därför alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter för att skicka ut Nyhetsbrevet. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig. Du återkallar ditt samtycke vi direktlänk i nyhetsbreven.

Jag ger härmed mitt samtycke till texten ovanför