logo
 1. Syfte
  Dina uppgifter sparas för att Ingalill Rhodin Nyström, Psynaps, ska kunna skicka ut nyhetsbrev med syfte att förmedla forskning från kognitiv psykologi och neurovetenskaperna som ger kunskap om hjärnan, hur de kognitiva förmågorna fungerar och den betydelse det får för inlärning.
 2. Personuppgifter
  De personuppgifter som kommer att behandlas är ditt namn och din e-postadress.
 3. Leverantör av nyhetsbrev - Paloma
  Tjänsten som används för att skicka ut nyhetsbrev tillhandahålls av Paloma. Det är ett svenskt företag som tar fullt ansvar för att följa lagarna enligt GDPR. Dina uppgifter behandlas/sparas i Sverige och skickas ej ut till tredjepartsland. 
 4. Avregistrering
  När du avregistrerar dig från prenumerationen av nyhetsbrev, kommer dina uppgifter att raderas. En avregistreringslänk finns i nedtill i varje mailutskick och du får en bekräftelse på din avregistrering via e-post.

Kontaktuppgifter Psynaps K&L:
Org.nr: 556654-8615
E-post: ingalill@psynaps.se

Kontakt Paloma:
Org.nr: 556709-3090
Adress: Åsgatan 63
776 31 HEDEMORA

Tel: 0225 410 22
E-post: info@paloma.se