Nöjesfabriken Gjuteriet AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till oss. Vi skulle vilja behandla dessa personuppgifter om dig för att kunna informera om vår verksamhet och förmedla erbjudanden som kan vara utav intresse.

- De uppgifter vi avser att samla in och behandla är endast din mailadress.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att behandlas av vår marknadsavdelning.

Du har enligt rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du kan när du vill avregisterera dig från framtida utskick, genom att klicka på länken som finns i sidfoten på varje utskick.

Jag samtycker till att Nöjesfabriken Gjuteriet AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.