logo

För att kunna skicka ut information, inbjudningar till events, seminarier och utbildningar till dig via vårt nyhetsbrev behöver vi registrera ditt namn, din organisation, din e-postadress samt ditt telefonnummer. Uppgifterna kommer enbart att användas av Coompanion i Uppsala län i enlighet med GDPR och kommer inte att spridas till andra aktörer/personer.

Du har rätt att när som helst begära ut eller ändra uppgifter som finns registrerade genom att mejla till oss. Du har rätt att välja att avregistera dig från våra register genom att avregistrera dig i våra utskick via länk eller genom att mejla till oss. Du har även rätt att när som helst få din data som vi behandlar raderad genom att meddela oss via mejl. 

Kontaktuppgifter

Coompanion Uppsala län, Kungsgatan 71, 753 19 Uppsala, tel: 018-12 80 80, org 817603-5445, uppsala@coompanion.se