logo

Du lämnar härmed ditt samtycke till att Allians Revision & Redovisning AB (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter som du lämnar då du mottar vårt nyhetsbrev. Allians Revision & Redovisning AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke och kommer användas av den personuppgiftsan­svarige för att förbättra tjänsterna som tillhandahålls av Allians. 
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, du kan göra detta genom att kontakta oss via post eller mejl.
 • Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsföror­dningen har följande rättigheter, du har rätt:
  Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa,
  Att få information om den personuppgiftsbe­handling vi utför,
  Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna,
  Att begära att dina personuppgifter raderas.

Skulle du ha några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Allians Revision & Redovisning AB
Box 6070
175 06 Järfälla
Telefon växeln: 08-509 064 00