Ja tack jag vill gärna ta emot aktuell information från vår landsbygdssamordnare Ulrika Rylin!

Vi behöver ditt samtycke för att spara ditt namn och mailadress i syfte att skicka nyheter till dig kring landsbygden i Varberg. Nyhetsbreven skickas några gånger per år med nyheter från vår landsbygdssamordnare Ulrika Rylin.

Informationen samlas in av Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig som kan kontaktas på ks@varberg.se eller 0340 - 880 00.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter.
Samtycket gäller tillsvidare eller tills det att du själv vill dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Marinette Edlund på telefon 0300-834066 eller via e-mejl dataskyddsombud@varberg.se
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Därför behöver vi ha både ditt namn och mailadress för att kunna hitta dina uppgifter om du väljer att kontakta oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss enligt nedan:

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun.
Besöksadress: Västra Vallgatan 39, 432 41 Varberg
Org.nr: 212000-1249
Telefon: 0340-868 00
E-post: naringsliv@varberg.se