Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagsstiftningen GDPR. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter (e-postadress) och skicka ut din beställda prenumeration av nyhetsbrev behöver vi ditt samtycke. 

Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration via avregistreringslänken i utskicket. Vi tar då bort dina uppgifter ur vår tjänst för nyhetsbrev.

Så här hanterar vi dina personuppgifter