logo

Vi behöver ditt samtycke för att kunna skicka ut Lidingö stads nyhetsbrev till dig. Nyhetsbrevet används även för att nå ut med krisinformation.

Informationen samlas in av vårt system för nyhetsbrev, Paloma, och sparas enbart i det. Vi delar således dina personuppgifter (enbart ditt namn, e-postadress och samtycke) med Paloma. Vid frågor kan du kontakta dem här: http://www.paloma.se/kontakt/

Samtycket är giltigt tills du själv går in och väljer att avbryta din prenumeration av nyhetsbrevet. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att avbryta din prenumeration. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud genom att mejla till dataskydd@lidingo.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer om hur Lidingö stad hanterar personuppgifter.