Leader Nedre Dalälven 3:s syfte med insamling av din e-postadress är att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vi kommer bara att behandla ditt namn och din e-postadress, inga andra uppgifter.

Vi lämnar genast ut uppgifterna om du ber om det. Vi tar bort dig helt om du avregistrerar dig eller begär att bli glömd. Vill du korrigera din e-postadress så hjälper vi dig med det också. Vi säljer självklart aldrig eller delar med oss av dina personuppgifter. Ej heller för vi ut dem ur landet.

Leader Nedre Dalälven 3, Kölnavägen 25, 811 97 Gysinge.

0291-211 80 | info@nedredalalven.se | www.leadernedredalalven.se