logo

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom kommunstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av näringslivsenheten som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Personuppgifterna behandlas för att du ska kunna prenumerera på digitala nyhetsbrev från Eksjö kommuns näringslivsenhet. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras tillsvidare. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kommunen. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte kommunens lagliga rätt att använda personuppgifterna innan samtycket återkallades. Mer information om hur Eksjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på www.eksjo.se/personuppgifter