logo

För att du ska kunna prenumerera på Kommunledningskontorets nyhetsbrev behöver vi ditt samtycke till att använda din e-postadress. I nyhetsbrevet berättar vi t.ex. om vår service till dig i näringslivet. Genom att bekräfta prenumerationen samtycker du till att dina personuppgifter hanteras av Kalmar kommun i enlighet med GDPR. Leverantören vi valt och som vi också har personuppgiftsbiträdesavtal med, kommer att ha tillgång till dina uppgifter. Ditt samtycke gäller tillsvidare eller tills dess att du själv väljer att ta tillbaka ditt samtycke, vilket du enkelt gör via länken avprenumerera, som du hittar i nyhetsbrevets sidfot. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta oss via dataskyddsombudet@kalmar.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Läs mer i Kalmar kommuns integritetspolicy: kalmar.se/integritetspolicy