logo

Jag samtycker till att VIN&BAR får använda min e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrev till mig. I VIN&BAR:s Integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter enligt nedan:

 

Information om VIN & BAR Förlag AB:s behandling av personuppgifter

VIN & BAR Förlag AB är mån om din integritet och att skydda personuppgifterna om dig som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. Nedan beskriver hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

VIN & BAR Förlag AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig i samband med att du tecknar prenumeration, anmäler dig till aktiviteter, marknadsföring, tävlingar och nyhetsbrev eller om du lämnar dina personuppgifter till oss av någon annan anledning.

Med behandlingen av dina personuppgifter hanterar vi administrationen av kundförhållandet till dig och för att göra analyser och ta fram statistik. Behandlingen av dina personuppgifter är avgörande för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och för att du ska få tillgång till Magasinet VIN&BAR, vinochbar.se och övriga produkter och tjänster i vår regi.

Behandlingen av dina personuppgifter med fokus på erbjudanden och marknadsföring till dig grundar sig på att du har samtyckt till denna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot exempelvis förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos VIN & BAR Förlag AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom vårt bolag samt till leverantörer och samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning (såsom Flowy Information AB som administrerar vår kunddatabas). VIN & BAR Förlag AB kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Utöver detta kan VIN & BAR Förlag AB enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan.

Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till tre år efter det att kundförhållandet med VIN & BAR Förlag AB har upphört. Efter upphörandet kan även dina personuppgifter efter avvägning komma att behandlas för att rikta marknadsföring och erbjudanden till dig när det gäller tidningsprenumerationer grundade på det tidigare kundförhållandet.

VIN & BAR Förlag AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. Exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss per e-post:

Kundtjänst: Telefon: 08-799 63 97. E-post: vinochbar@pressdata.se
VIN & BAR Förlag AB:  info@vinochbar.se