logo

Vi har granskat vår integritetspolicy i enlighet med nya dataskyddslagar.

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)
  • Få felaktiga uppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring
  • Invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakten mellan dig och Scenklart AB i samband med marknadsföring.  Information vi lagrar är enbart din e-postadress. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer att radera informationen om dig när den inte längre behövs.

Scenklart AB
Norrflärke 116
896 91 Husum

Kontaktperson: Robin Hörnkvist
Tel. 0660 - 170 00
E-post. robin@scenklart.se