logo

Ja, tack. Jag vill gärna ta emot nyheter och tips via nyhetsbrev från Arena Varberg. 

Vi behöver ditt samtycke för att spara ditt namn och mailadress i syfte att skicka nyheter till dig. Det handlar om tips på evenemang, erbjudanden och information om Arena Varberg. 

Nyhetsbreven skickas en till två gånger per månad och du kan alltid avregistrera dig via en länk längst ned i brevet.

Informationen samlas in av Arena Varberg AB 556642-2019. Styrelsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via vår VD Martin Josander: martin.josander@arenavarberg.se eller 0340-690200.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter. Kontaktuppgifter Paloma: +46 225 410 22 eller kundteam@paloma.se 

Samtycket gäller tillsvidare eller tills det att du själv vill dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till vårt dataskyddsombud om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Marinette Edlund

0300-834066

dataskyddsombud@varberg.se

Mer info om hur vi på Arena Varberg behandlar personuppgifter hittar du här: 

https://arenavarberg.se/wp-content/uploads/2019/03/HUR-BEHANDLAR-VI-DINA-PERSONUPPGIFTER.pdf