Ja, tack. Jag vill gärna ta emot nyheter och tips via nyhetsbrev från Varberg Event.

Vi behöver ditt samtycke för att spara ditt namn och mailadress i syfte att skicka nyheter till dig. Det handlar om tips på evenemang, erbjudanden och information om Varberg Event.

Nyhetsbreven skickas en till två gånger per månad och du kan alltid avregistrera dig via en länk längst ned i brevet.

Informationen samlas in av Varberg Event. Styrelsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas via vår VD Jochum Bernéus: jochum.berneus@varbergevent.se eller 0340-690204.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter. Samtycket gäller tillsvidare eller tills det att du själv vill dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.