1) Syfte med behandlingen av den registrerades personuppgifter: information om mässan Precious. 

2) Personuppgifter som kommer att behandlas vid ett samtycke: Namn och e-postadress. 

3) Kontaktuppgifter: Precious, info@preciousfair.se

5) Precious är skyldig att lämna ut personuppgifter om den registrerade, när denne ber om dem.

6) Den registrerade har rätt att ansöka om och få rättelse av hans eller hennes personuppgifter.

7) Om den registrerade önskar dra tillbaka sitt samtycke kontaktar han/hon info@preciousfair.se.