logo

Till mottagare av nyheter och inbjudningar från Sveriges Museer

Registret används för Sveriges Museers nyhetsbrev som utkommer 10-12 gånger per år och inbjudningar till våra möten och event. Den uppgift som finns i registret är en mejladress och vid ett samtycke är det denna som kvarstår.

Enligt den nya dataskyddsförordningen och lagen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj har du rätt att begära ut de uppgifter som finns registrerade om dig. Du får även rätta dessa eller dra tillbaka ditt samtycke att ingå i registret. Du har även rätten att bli glömd. Mejla oss då.

Sveriges Museer nås genom info@sverigesmuseer.se.

Registret hanteras av Paloma vid utskicken. Personuppgiftsansvarig är Riksförbundet Sveriges Museer. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter hög nivå av dataskydd och vårt register lämnas ej vidare.