logo

Information om hur vi hanterar din e-postadress

Programbolagets syfte med att samla in din e-postadress är att för kunna skicka nyhetsbrev till dig om våra konsertarrangemang och artistproduktioner. Vi kommer bara att behandla din e-postadress. Vi vill därför informera dig om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Grunden för att uppgifterna i kundregistret sparas:

• Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än utskick av våra nyhetsbrev.
• Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.
• Vi sparar och behandlar följande personuppgifter i vårt kontaktregister: E-postadress.

Du kan själv avregistrera dig på länken i nyhetsbrevet. Har du några frågor med anledning av detta går det bra att kontakta oss.