Så behandlar Innovatum dina personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Innovatum AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in för Energikontor Väst.

För att kunna utföra vårt uppdrag

Energikontor Väst är en offentlig verksamhet med ett regionalt uppdrag att bidra till utvecklingen av näringsliv och samhälle i Västsverige. Det innebär att vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag. De rättsliga grunderna i GDPR som i första hand är aktuella för Energikontor Väst/Innovatums personuppgiftsbehandling är berättigat intresse och i förekommande fall avtal med registrerade. Innovatum sparar endast personuppgifter för den tid som ändamålet kräver.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, informera dig eller söka fram rätt målgrupp för våra verksamhetsaktiviteter. Vi samlar även in personuppgifter när du:

  • ​Anmäler dig till våra event och konferenser
  • Registreras som besökare hos oss
  • Deltar i nätverksaktiviteter
  • Antas i vår inkubator

Vilken typ av personuppgifter lagrar vi?

  • Namn
  • Företag
  • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer)
  • Din och/eller ditt företags hemkommun
  • Annan information du själv har angett
  • Bilder

Vilka rättigheter har du?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig är du välkommen att höra av dig till webmaster@innovatum.se

Eventuell förfrågan om radering av uppgifter prövas alltid mot gällande lagstiftning. Uppgifter som måste sparas enligt arkivlagen har vi till exempel inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Energikontor Väst/Innovatum omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter vara sekretessbelagda eller av typen arbetsmaterial och lämnas därför inte ut.