I syfte att kunna erbjuda relevant information om våra verksamheter och projekt via nyhetsbrevsutskick samlar Hållbar Utveckling Väst in relevanta personuppgifter. Genom den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter får Hållbar Utveckling Väst rätt att samla in, registrera och behandla: namn, organisation och mejladress.

Uppgifterna behandlas av Hållbar Utveckling Väst, info@hallbarutvecklingvast.se.

Uppgifterna lämnas vid anmodan ut till respektive registrerad i enlighet med skyldigheten i GDPR. Den registrerade har rätt att vid behov ansöka om och få rättelse av personuppgifter, samt att dra tillbaka samtycke till behandling av personuppgifter. Den registrerade har också rätt att bli glömd i Hållbar Utveckling Västs register över personuppgifter. Om inget annat anges sker ovanstående genom kontakt med info@hallbarutvecklingvast.se.

För mer information, kontakta info@hallbarutvecklingvast eller respektive projektledare.