logo

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, se nedan:

Vi på Falun Borlänge-regionen behöver dina personuppgifter (email och namn) för att kunna göra nyhetsbrevsutskick. Nyhetsbreven syftar till att visa upp vad bolaget arbetar med samt positiva händelser/initiativ i våra sex ägarkommuner.

Eva-Lena Palander eva-lena.palander@fbregionen.se är personuppgiftsombud. Vi kommer att spara uppgifterna tillsvidare, tills du själv avanmäler dig från vårt nyhetsbrev eller ber oss att ta bort dem.  Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och när du gör det så raderas även dina uppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.