logo

Personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde en EU-förordning i kraft, Dataskyddsförordningen.

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig om projekt nytt kommunhus behöver vi samla in och spara uppgifter som ditt namn och din e-postadress. Dina uppgifter sparas tills du väljer att avsluta din prenumeration.

Personuppgifterna kommer att hanteras av kommunikationsenheten på kommunledningsförvaltningen.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifterna kommer inte att överföras till något land utanför EU/EES.

Personuppgifterna lagras fram tills du väljer att inte fortsätta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du avregistrerar dig genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet som heter avregistrering eller genom att skicka ett mejl till kommunikation@enkoping.se.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är kommunstyrelsen.

Eftersom denna personuppgiftshantering stöds med ditt samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade eller flyttade.

Du har också rätt att kostnadsfritt få reda på vilka personuppgifter kommunstyrelsen har om dig och få kopior på dessa. Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller skicka ett mejl till kommunen@enkoping.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.