logo

Samtycke för Vävens nyhetsbrev

Umeå kommun följer självklart dataskyddsförordningen GDPR för att värna om din personliga integritet. Vi ber därför om ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter framöver. Här följer ett förtydligande om vad som gäller för Vävens nyhetsbrev.

Vävens nyhetsbrev skickas till dig som...

  • köpt/hämtat biljetter till ett arrangemang i Väven, i de fall du då godkänt att bli kontaktad av oss.
  • hyrt en lokal av Umeå kommun i Väven för möte eller arrangemang.
  • själv valt att prenumerera på Vävens nyhetsbrev via Vävens webbplats. www.vaven.se/nyhetsbrev

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter, i det här fallet din e-postadress, är att kunna skicka ut Vävens nyhetsbrev med nyheter och erbjudanden från Väven.

Den enda personuppgift vi behandlar vid ett samtycke är din e-postadress. Inget mer än så.

Umeå kommun lagrar din e-postadress hos tjänsteleverantören Paloma. De i sin tur agerar personuppgiftsombud åt Umeå kommun och har sina servrar placerade i Sverige. Din e-postadress kommer inte att lämnas ut till någon annan.

Har du frågor eller synpunkter om personuppgiftshanteringen kan du alltid kontakta Umeå kommuns dataskyddsombud. www.umea.se/gdpr

Du kan när som helst kontakta oss för att få ut de personuppgifter som vi lagrar om dig, korrigera eventuella felaktiga uppgifter, dra tillbaka ditt samtycke eller radera alla dina uppgifter hos oss. Kontaktuppgifter för hantering av nyhetsbrevet finns på Vävens webbplats. www.vaven.se/nyhetsbrev

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från framtida utskick via en tydlig länk sist i varje nyhetsbrev. Då tas du omedelbart bort från Vävens sändlista.

Samtycket gäller till dess att du själv drar tillbaka det, eller till dess att Vävens nyhetsbrev upphör.