Om personuppgifter, integritet och cookies

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR

Denna policy förklarar och förtydligar hur VeterinärMagazinet som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och läsares personuppgifter.

VeterinärMagazinet AB utger tidningen VeterinärMagazinet i tryckt form, samt webbtidningen www.veterinarmagazinet.se. Båda ges ut gratis för mottagaren och finansieras via försäljning av annonsutrymme.

Policyn beskriver hur vi behandlar din personliga information. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna policy.

VeterinärMagazinet lagrar personuppgifter som namn, postadress och e-postadress, för att kunna fullgöra leverans av tidningar och nyhetsbrev. Personuppgifter uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter lämnas ut till tidningens tryckeri för behandling på uppdrag av VeterinärMagazinet, i samband med tryck och distribution av den tryckta tidningen. Personuppgifterna i mottagarregistren lämnas aldrig ut till utomstående aktörer för andra ändamål.

Personuppgifterna lagras och används under den tid som personen har en pågående beställning av tidning eller nyhetsbrev. Uppgifterna kan kostnadsfritt kontrolleras av de personer som ingår i registret, och de kan när som helst avsluta sin prenumeration. De kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs genom ett brev till VeterinärMagazinet, Box 553, 101 31 Stockholm eller genom att mejla till info@veterinarmagazinet.se eller tidningens chefredaktör Ingrid Kindahl, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.

I och med att en person lämnar sina personuppgifter samtycker personen till VeterinärMagazinets lagring av personuppgifter. Personuppgifterna hålls aktuella i första hand genom att personerna själva anmäler sig som prenumeranter till tidningen och nyhetsbrevet, och meddelar VeterinärMagazinet via telefon eller mejl om uppgifter förändras eller om man vill radera sina uppgifter. Via PostNord får vi också uppgifter om adressändringar och för då in dessa i vårt register.

Inför varje tryckning av tidningen, överförs en fil med registret till Trydells Tryckeri i Laholm Så snart tryckningen av ett enskilt nummer av tidningen är klar, raderar Trydells registerfilen och får en ny för nästa tidning.

VeterinärMagazinet samarbetar även med medieföretaget MediaKraft Svenska AB, Stockholm, som ansvarar för VeterinärMagazinets annonsförsäljning, både i den tryckta tidningen och på webben. För att kunna fullgöra sitt uppdrag har MediaKraft ett register med annonsörer. Registret innehåller namn, adress och telefonnummer till kontaktpersonerna hos annonsören. Detta register uppdateras kontinuerligt och handhas i enlighet med GDPR. För vidare info, kontakta www.mediakraft.se