logo

- som du säkert känner till gäller eu:s nya dataskyddsförordning (gdpr) fr.o.m. den 25 maj 2018 och aluminium et cetera behöver samtycke från dig för utskick av vårt nyhetsbrev.

  • personuppgifter som vi behandlar gällande vårt nyhetsbrev är din mailadress och den sparas endast i vårt adressregister 
    "nyhetsbrev från aluminium et cetera"

  • du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke och radera din mailadress genom att avregistrera dig via länk i nyhetsbrevet, eller kontakta oss via info@aluminiumetcetera.se

  • du har rätt att begära registerutdrag så du kan kontrollera vilken information som finns registrerad samt ansöka om att få rättelse av dina personuppgifter

  • aluminium et cetera är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande

  • registrerade personuppgifter sparas hos oss tills du uppdaterar vår adresslista och säkerställer att vi har rätt kontaktuppgifter till dig

  • mer att läsa om eu:s nya dataskyddsförordning, gdpr, finns på www.datainspektionen.se

- tack för att du vill ta del av vårt nyhetsbrev!

/ aluminium et cetera