Ja tack, jag vill gärna ta emot information via Campus Varbergs nyhetsbrev.

Vi behöver ditt samtycke för att spara ditt namn och mailadress i syfte att skicka information till dig om Campus Varbergs verksamhet. Nyhetsbrevet förmedlar sammanfattningar om vad som hänt och är på gång vid Campus Varberg samt utskick kopplat till rekryteringskampanjer, event och föreläsningar.

Informationen samlas in av Campus Varberg som är den av Centrum för Livslångt Lärande i Varbergs kommun och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Kommunstyrelsen kontaktas på ks@varberg.se eller 0340-880 00.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter.
Samtycket gäller tillsvidare eller tills det att du själv vill dra tillbaka ditt samtycke. Alla uppgifter lagras på servrar inom EU.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0340-69 71 94 eller via e-mejl marcus.andersson@varberg.se
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Därför behöver vi ha både ditt namn och mailadress för att kunna hitta dina uppgifter om du väljer att kontakta oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss enligt nedan:

Campus Varberg
Org.nr: 212000-1249
Telefon: 0340-69 74 00
E-post: info@campus.varberg.se