logo

Du kommer nu att få nyhetsbrev från Humana Individ & Familj med information om våra utbildningar, metoder och nyheter runt våra verksamheter samt inbjudningar till kunddagar och andra events. 

Den 25 maj 2018 börjar den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Det innebär bl.a. att du som vill ta del av vårt nyhetsbrev måste lämna ditt samtycke för att få information om våra utbildningar, metoder och verksamheter.

Om du tackar ja till att få information om oss, är det uppgifter om ditt namn, din e-postadress, i vilken kommun du arbetar samt eventuellt inom vilket område du är verksam (klientmålgrupp) som vi behandlar. Verksamhetsområde använder vi för att kunna skicka så relevant information som möjligt till dig. Har du frågor kring detta kan du alltid kontakta Humana, 08-599 299 00, info@humana.se, eller kontakta vårt dataskyddsombud Bengt Kjällman direkt via mejl bengt.kjallman@humana.se. Du har alltid rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har registrerade om dig kostnadsfritt en gång per år. Är det något som inte stämmer så korrigerar vi dem.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att få våra utskick. Enklast gör du det genom att klicka på Avregistrera-länken i nyhetsbrevet.