logo

Ready Digitals syfte med insamling av din e-postadress är att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Vi kommer bara att behandla din e-postadress, inga andra uppgifter.

Vi tar bort dig helt om du avregistrerar dig eller begär att bli glömd. Vill du korrigera din e-postadress så hjälper vi dig med det också. Vi säljer självklart aldrig eller delar med oss av dina personuppgifter. Ej heller för vi ut dem ur landet.

Ready Digital AB

0470-70 36 80 | info@readydigital.se | www.readydigital.se