logo

Integritetspolicy GDPR

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som KvinnorKan måste lagra dem enligt lag. Personuppgifterna kommer sedan att gallras.

Personuppgift kan som exempel vara namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

KvinnorKan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som KvinnorKan använder i föreningsverksamheten. Detta innebär att KvinnorKan bestämmer ändamålen med behandlingen och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Om och när någon annan av KvinnorKan behandlar personuppgifter på uppdrag av KvinnorKan för att utföra en tjänst/produkt åt oss har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

När lämnar du personuppgifter till KvinnorKan?

Personuppgifter lämnas till KvinnorKan, exempelvis:

  • gör anmälan för att bli medlem i KvinnorKan, både lokalt och nationellt,
  • anmälan till möten och andra evenemang som KvinnorKan arrangerar,
  • prenumererar på KvinnorKan nyhetsbrev via e-post,
  • skickar e-post till kvinnorkan.se-postadresser för kontakta KvinnorKan.

Varför sparar KvinnorKan personuppgifter?

För KvinnorKan har vi alltid ett tydligt ändamål och en rättslig grund för att det ska vara tillåtet att hantera personuppgifter. När medlem eller annan exempelvis önskar prenumerera på KvinnorKan nyhetsbrev eller anmäla sig till ett möte är den rättsliga grunden samtycke, det vill säga att personen själv godkänner att KvinnorKan hanterar dina personuppgifter.

Uppgifter medlemmar och leverantörer

Om du ansöker om medlemskap hos KvinnorKan använder vi dina personuppgifter endast för att kunna hantera medlemsregister, bara de som arbetar med medlemsregister kommer åt uppgifterna. KvinnorKan sparar uppgifterna i två år efter att medlemmen inte har betalt sin medlemsavgift. KvinnorKan har hänsyn om hen har till exempel skyddad identitet.

Medlem och besökares rättigheter

Har rätt att få information om vilka av hens personuppgifter som KvinnorKan har och hur KvinnorKan behandlar dessa. Hen har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig eller kompletterar ofullständiga uppgifter. Hen därmed kan även begära att dina personuppgifter blir raderade. Det går dock inte att radera personuppgifter när de finns en handläggningsprocess om innebär att fakturering och bokföring först ska ske (betalning av medlemskap, betalning för deltagande möte/event).

Frågor och klagomål

Kontakta gärna KvinnorKan styrelse (som dataskyddsombud) om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter. E-post: info@kvinnorkan.se

Har du åsikter om KvinnorKan hanterat dina personuppgifter på rätt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. E-post: imy@imy.se