Samtycke till Nyhetsbrev

Vårt Nyhetsbrev är ett värdefullt sätt för oss att sprida information på. Syftet  med Nyhetsbrevet är bland annat att informera om våra tjänster, kurser, sammankomster och priserbjudanden/ rabatter. Normal utgivningstakt är 4 - 6 ggr per år.

Vårt Nyhetsbrev riktas till både befintliga och prospektiva kunder. Det register som byggs upp utgör vår verksamhets ryggrad. Vi hanterar vårt kundregister med stor försiktighet och kommer aldrig att idka handel med detta, eller att lämna ut delar av det.

De personuppgifter vi behöver för nyhetsbrevet är ditt namn och e-mailadress.

Företaget och kontaktpersonen bakom nyhetsbrevet är: 
Mikropausen i Sverige AB
Lars Hain
Arrievägen 16
235 94 Vellinge
0708 166874
lars@mikropausen.se

Du kan närhelst få ut de uppgifter vi har sparat hos oss. Kontakt sker enklast via e-mail enligt ovan.

Du kan närhelst få dina personuppgifter rättade hos oss. Kontakt sker enklast via e-mail enligt ovan.

Du kan närhelst dra tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. Det gör du enklast genom att avanmäla din prenumeration i länken nederst på varje nyhetsbrev.

Nu kan närhelst bli glömd. Det gör du genom via e-mail enligt ovan.

De skyddsåtgärder vi har vidtagit är att tillse att våra leverantörer av molntjänster garanterar säkra rutiner inom EU/EES samt att, om delämnar ut uppgifter utanför EU/EES garanterar de adekvata skyddsåtgärder. Inom vårt företag tillämpas ledante antivirus - och brandväggsföretag. Du kan närhelst få en kopia av hur vi tillämpar våra skyddsåtgärder.

Vill du läsa hela vår integritetspolicy kan du gå in på hemsidan.

MVH Lars Hain