Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla inom EU. Det nya regelverket ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Reglerna förstärker skyddet för enskilda individer och individernas rätt att bestämma hur de egna personuppgifterna får behandlas.

Om du även fortsättningsvis vill ha vårt vecko- samt månadsbrev behöver vi därför ditt samtycke. Vi vill informera dig om att dessa uppgifter inte kommer att lämnas vidare till tredje part i marknadsföringssyfte.

Du kan när som helst återta samtycket genom att klicka på Avprenumerera i varje brev eller kontakta oss på gdpr@cicerofonder.se

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter från Cicero Fonder, som är personuppgiftsansvarig, samt rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen eller att invända mot behandlingen så länge det inte strider mot andra lagkrav.

Det är viktigt för oss på Cicero Fonder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår: Integritetspolicy