Den 25 maj träder den nya Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

Näringslivskontoret på Falu kommun behandlar dina personuppgifter i sin verksamhet för följande ändamål: 

- Utskick av nyhetsbrev och information till dig angående Falu kommun och Näringslivskontorets verksamhet samt verksamhet hos någon av våra samarbetspartners. 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla dina personuppgifter för något annat syfte än ovanstående. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig och kommer inte att lämnas ut till någon annan.