Samtycke till insamling och hantering av personuppgifter enligt GDPR

Vid anmälan till denna kurs kommer Reflekta att samla in specifika personuppgifter för att hantera fakturering och kursadministration. Enligt lag ska alla som ombeds att lämna personuppgifter på webben få möjlighet att lämna sitt samtycke till detta. Här nedan följer information om vilka personuppgifter Reflekta samlar in och hur dessa uppgifter behandlas. Här finner du också information om hur du som kund/kursdeltagare kan begära ut dessa uppgifter respektive begära att de raderas. OBS! dock att Reflekta är skyldig att spara vissa uppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Personuppgifter för fakturering: 

För att hantera fakturering av kursavgift och eventuellla hotellnätter behöver Reflekta samla in följande personuppgifter: kursdeltagarens namn, e-postadress och telefonnummer; kursdeltagarens organisation och enhet; organisationens faktureringsadress, organisationsnummer och kostnadsställe (för dig som är anställd på Naturvårdsverket). Faktureringsuppgifter som inte behövs för att uppfylla bokföringslagen, kommer att raderas när den aktuella kursen är genomförd. Uppgifter som behövs för att uppfylla bokföringslagen kommer att sparas i enlighet med lagen. 

 

Personuppgifter för att administrera kursen samt kursens digital lärplattform: 

För att kunna administrera kursen och ge kursdeltagare tillträde till kursens digitala lärplattform, kommer vi dessutom att samla in följande uppgifter: kursdeltagarens namn, e-postadress, mobiltelefonnummer samt uppgifter om eventuella matpreferenser eller allergier. Efter det att kursen är avslutad kommer kursdeltagaren att få en förfrågan om den vill a) fortsätta att ha tillgång till kursens lärplattform och/eller b) få nyhetsbrev från Reflekta kring dialoginriktat arbetssätt. Om kursdeltagaren svarar nej på denna förfrågan, eller inte svarar alls, kommer alla personuppgifter knutna till kursdeltagaren att raderas. I och med det kommer kursdeltagaren också att avregistreras från kursens lärplattform och kommer inte längre ha tillgång till den information som finns där. Om kursdeltagaren svarar ja på denna förfrågan, kommer kursdeltagarens namn och e-postadress att sparas i Reflektas e-postlista. Kursdeltagaren kommer också att fortsätta vara registrerad på, och ha tillgång till, kursens lärplattform. Uppgifter om mobiltelefonnummer och information om eventuella matpreferenser eller allergier, raderas alltid efter avslutad kurs. 

 

Vem hanterar personuppgifterna?

Ansvarig för hantering av personuppgifter på Reflekta är VD Anna Ranger:

E-postadress: anna.ranger@reflekta.se Telefonnummer: +46-707-16 17 02 Websida: reflekta.se 

Postadress: Sofiavägen 3c, 222 41 Lund

Organisationsnummer: 559012-0852

För att hantera kursanmälan använder sig Reflekta av företaget Palomas eventbokningssystem Magnet events. Personuppgifterna som samlas in kommer därmed att ligga på en av Palomas svenska servrar. Uppgifterna är bara synliga för, och kan bara nås och hanteras av, Reflekta.

För att hantera fakturering använder sig Reflekta dessutom av företaget MT Accounting. Uppgifterna är bara synliga, och kan bara nås och hanteras av, Reflekta och MT Accounting. 

Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.

 

Vem kontaktar du om du vill veta mer om dina personuppgifter?

Som kund/kursdeltagare har du rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som Reflekta har sparat och var de finns sparade. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas, så länge detta inte strider mot t.ex. bokföringslagen. Kontakta Reflektas VD Anna Ranger:

E-postadress: anna.ranger@reflekta.se Telefonnummer: +46-707-16 17 02

Postadress: Sofiavägen 3c, 222 41 Lund

 

/Anna Ranger, VD Reflekta

Lund 2018-12-14