logo

Genom att lämna ditt samtycke till oss godkänner du att vi skickar tips, nyheter, information och erbjudanden någon gång per månad.

Vi lagrar på ett säkert endast ditt namn och din e-postadress och vi delar inte uppgifterna med någon. Det är självklart för oss att skydda våra kunders integritet.


Dina rättigheter
Du kan när som helst tas bort ur registret via en länk i alla utskick från oss eller genom att maila till info@harfin.com.
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.