Forum Jämställdhet samlar in personuppgifter för att kunna administrera din anmälan. Efter konferensen kommer deltagares e-postadresser att sparas för utskick om kommande konferenser och om annan information som vi bedömer att deltagare har ett berättigat intresse av. E-postadresser sparas i upp till fem år om inte deltagarna förnyar sitt samtycke eller deltar på ytterligare konferenser. Deltagare som ej vill att deras e-postadress ska sparas har möjlighet att anmäla detta via e-post till info@forumjamstalldhet.se, alternativt återkalla sitt samtycke genom att avprenumerera via länk längst ner i våra utskick, varpå era uppgifter kommer att tas bort ur registret.