logo

Syftet med registreringen av din e-postadress är att skicka ut nyhetsbrev innehållandes nyheter eller erbjudanden från Ride Nordic AB.

Vi lämnar inte ut din e-post till någon annan.

Det vi lagrar är ditt namn och den e-postadress du angivit vid registreringen.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Ride Nordic AB, Linspelsgatan 2, 531 40 Lidköping, Sverige • Telefon: +46 (0)76 111 69 90 • Webbsida: ridenordic.com

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du enklast genom att avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet, alternativt kan du kontakta oss för att bli borttagen från en specifik lista eller om du vill bli glömd och raderad från samtliga listor.