Policy för samtycke av lagring av personuppgift enligt Dataskyddförordningen


Syftet med lagring av personuppgifter – detta fall enbart e-postadress – är distribution av newsletter, samt distribution av relevanta erbjudanden. De enda personuppgifter som vid samtycke lagras är e-post adress.

Haga Hem förbinder sig att inte lämna ut nämnda uppgifter till tredje part, ej heller till andra nuvarande eller framtida varumärken eller företag med samma ägare som Haga Hem.

Användare kan när som helst avregistrera sig från prenumerationen. I samband med avregistrering raderas alla uppgifter, i detta fall prenumerantens  e-post adress. Avregistrering sker genom att klicka på länk från nyhetsbrevet.

Du kan alltid kontakta Caroline Johnson på telefon 072-3971818 om du har frågor kring dina uppgifter.


Mer information om GDPR och Dataskyddsförordningen.