logo

Vi på Dalviks Kvarn AB ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt och vill informera dig om behandlingen av dina personuppgifter.
Se även Dataskyddsförordningen (2016/679).

Personuppgiftsansvarig: Dalviks Kvarn AB (556198-3155)

Vilka uppgifter samlar vi in? - namn och e-postadress.

För att vi ska kunna använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och erbjudanden behöver vi få ett aktivt samtycke från dig. Du kan senare ändra dig om du inte vill att dina uppgifter ska användas för detta ändamål.