Hej enligt lag ska måste en överenskommelse om samtycke skapas när du lämnar personuppgifter på webben.

Consciousness Technologies AB är ett utbildningsföretag som ber om uppgifter om personens mailadress, telefonnummer, namn och ort vid bokning av plats på föreläsningar eller kurser. Syftet med att be om dessa uppgifter är att kunna via mail skicka bekräftelse på bokning och att kunna skicka nyhetsbrev om verksamheten och erbjudanden. Om kurs eller föreläsning blir inställd eller om byte av tid och lokal, kommer det att informeras via mail eller sms. Telefonnummret används för att skicka påminnelse via sms gällande kursen eller föreläsningens start eller om något förändras gällande tid, lokal eller besked om det ställs in. Namnet på personen behövs för att veta vem som kommer på kursen eller föreläsningen och att vara personlig vid kommunikation vid utskickandet av mail och nyhetsbrev. Uppgifterna som lämnas av bokaren vid bokning läggs till en maillista för att kunna skicka ny information om företagets verksamhet och information om erbjudanden. Personuppgifterna lämnas inte ut till någon annat företag eller myndighet.

Mina kontaktuppgifter: Mikael Säflund: Consciousness Technologies AB, Orgnr: 5569040305,  Blackebergs Gårdsväg 7, c/o Säflund Nordman, 168 52 Bromma, tel: 073-939 80 38 

Consciousness Technologies AB följer regeln om skyldighet att lämna ut personuppgifterna om den registrerade, när denne ber om dem.

Den registrerade har rätt att ansöka om och få rättelse av hans eller hennes personuppgifter.

Den registrerade har rätt att dra tillbaka sitt samtycke och gör det genom att via mail eller genom att ringa be om detta.

Den registrerade har rätt att bli glömd och gör det genom att via mail eller genom att ringa och be om detta.

Uppgifterna ligger på en av webföretagets Palomas servrar där bara Consciousness Technologies AB har tillgång till uppgifterna om den registrerade. Den registrerade kan få en kopia om uppgifterna eller var dessa finns att läsa i de fall  företaget eller övriga mottagare av personuppgifterna, tänker lämna ut dem till någon utanför EU. Att lämna ut personuppgifter kommer aldrig att vara aktuellt då dessa uppgifter bara har till syfte att kommunisera digitalt eller via telefon med den registrerade.

Mikael Säflund

VD Consciousness Technologies AB