logo

Det är Kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig, med avsändare Umeå kommun Näringsliv. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att kontakta oss via naringsliv@umea.se. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandling på www.umea.se/gdpr