Hantering av personuppgifter

Följande policy används vid hantering av våra prenumeranters personuppgifter och e-postadresser:

Personuppgifter och adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning av tredje part. Alla utskick görs med teknik som inte visar namn eller adresser till andra prenumeranter.

I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Detta kommer omedelbart att respekteras utan dröjsmål.