Bekräfta Villkor

För att kunna använda systemet så måste du vara en registrerad användare som aktivt godkänner följande villkor:

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som epost.
  • Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka information om konstaktiviteterna i Katrineholm via epost.
  • Du lämnar själv dina personuppgifter och uppgifterna är nödvändiga för att kunna använda tjänsten.
  • Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  • Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara registrerad hos oss.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Paloma som tillhandahåller verktyget. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
  • Personuppgiftsansvarig är kulturnämnden.
  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturforvaltningen@katrineholm.se
  • Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@katrineholm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.