Personuppgiftsansvarig Scanmast AB
Scanmast AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Scanmast. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till. Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta oss.