logo

Information om PTK:s personuppgiftsbehandling

PTK värnar din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvariga samt dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig:
PTK
org.nr: 802005-6019

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6 tr
111 22 Stockholm

Postadress:
Box 3036
103 62 Stockholm

Telefonnummer: 08-440 85 00

Dataskyddsombud:
Karl-Fredrik Björklund

Har du frågor om vår personuppgiftshantering kan du skicka ett mejl till dataskyddsombud@ptk.se.

Information om PTK:s personuppgiftsbehandling avseende prenumeration på nyhetsbrev per e-post

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Direktmarknadsföring av och information om PTK:s kursutbud och nyheter inom ramen för PTK:s uppdrag.

Rättslig grund
Fullgörande av tjänsteavtal. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att du som prenumerant ska kunna erhålla nyhetsbrev. Om du inte tillhandahåller din e-postadress blir följden att PTK inte kan erbjuda dig nyhetsbrevet.

Mottagare av personuppgifterna
PTK använder sig av e-postdistributör för massutskick av nyhetsbreven. Distributören har tillgång till e-prenumeranternas e-postadresser. Mellan PTK och e-postdistributören gäller personuppgiftsbiträdesavtal.

Lagring
Med hänsyn till ändamålen lagras uppgift om e-postadress tillsvidare. Du som prenumerant kan när som helst avsluta prenumerationen. Kriterium för gallring: s.k. hårda studsar (ogiltig e-postadress) efter varje utskick.

Din rätt till tillgång, radering, rättelse, begränsning av och invändning mot behandling av dina personuppgifter

Tillgång. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som PTK behandlar. Det sker genom ett registerutdrag i vilket framgår datum för insamling av personuppgift, vilka personuppgifter som behandlas, ändamålet med behandlingen, samt rättslig grund för denna.

Radering. Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Det sker enklast genom att du avslutar din prenumeration på nyhetsbrevet (instruktioner återfinns längst ned i varje nyhetsbrev). Du kan också ta kontakt med PTK:s dataskyddsombud.

Rättelse. Om dina personuppgifter inte är korrekta, har du rätt att begära rättelse. Det sker enklast genom att du själv anger korrekt e-postadress på PTK.se.

Invändning. Då dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot att de behandlas för det ändamålet. En invändning av detta slag får som följd att du inte längre erhåller nyhetsbrevet, samt att dina personuppgifter gallras ur PTK:s register.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga och den personuppgiftsbehandling som dessa utför. Kontaktuppgifter till Datainspektionen: 08-657 61 00, se även www.datainspektionen.se