logo

Fullständiga villkor och samtyckestext finns på vår hemsida, och vi uppmanar dig att läsa dem, länk här

För nyhetsbrevet ansvarar Bragée Medect AB, Karlavägen 100, Stockholm. Vi använder en svensk leverantör, Paloma AB för utskick, där uppgifterna lagras enligt GDPR och på svenska servrar.

Nyhetsbrevet kommer förmedla information om vår verksamhet, om sjukvård och hälsa och om forskning och annat som vi tror att Du kan vara intresserad av. Det kan komma att innehålla reklam. Din epostadress - som är den information vi har om dig för utskick, kommer inte att användas för andra ändamål eller visas. Vi samlar endast in din epostadress, ditt namn, postnummer och datum för ditt samtycke, samt hur du läst nyhetsbrevet. Utskick kan baseras på detta samtycke, eller på tidigare samtycken som du gjort. Det kan också ske om du haft kontakt med oss och vi bedömer att det funnits berättigat intresse att ta del av  information som nyhetsbrevet förmedlar.Du kan när som helst avbryta nyhetsbrevet via länk i detta, och också kontrollera innehållet i registret.

Du kan kontakta oss på epostadress som uppges i nyhetsbrevet eller vår hemsida www.bragee.se