logo

TriffiQ Företagsprofilering AB följer Personuppgiftslagen som bygger på EU-reglerna för dataskydd, förkortat GDPR, som gäller från maj 2018. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter här

TriffiQ delar inte personuppgifter med tredje part.

Önskar du ta del av den information som finns om dig så kan du begära den genom att skicka ett email till info@triffiq.se och då skicka med en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det verkligen är rätt person som frågar efter informationen. Kopian raderas efter att identifieringen genomförts. Informationen skickas sedan som ett mejl med informationen som bilagor och du återkopplar TriffiQ med vändande mejl om du vill att informationen som finns skall raderas. Därefter raderas informationen.

 

TriffiQ Företagsprofilering AB
Adress: Ljusslingan 2, 120 31 Stockholm
Tel-nummer: 08-684 05 200
Org-nummer: 556582-6673