logo

Vi lagrar uppgifter i enlighet med GDPR. På det här sättet informerar vi och inhämtar ditt samtycke. Vi lämnar inte ut uppgifter till 3:e part.
Vi lagrar förnamn, efternamn, telefonnummer och e-post. Detta gör vi för att kunna kommunicera med dig. Du kan närsomhelst kostnadsfritt begära ut vilka uppgifter vi lagrar och du kan närsomhelst begära att vi slutar lagra uppgifter eller om ni vill ändra er uppgifter.
Vi lagrar alla personuppgifter i säkra slutna system.
Kontaktuppgifterna till oss är:

Larsson & Kjellberg
Verkstadsgatan 9
613 41 Oxelösund
Tel: 0155-29 29 90
Mail: info@larssonkjellberg.se