Mailadresser till våra nyhetsbrev samlas in från vår hemsida via digitalt formulär, och det är Olof Viktors i Glemminge AB som är personuppgiftsansvarig. 

Samtycket är giltigt när anmälan skickats via formuläret. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss via mail eller via telefon, se vår hemsida. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.